Оқытушының психологиялық саулығы – мақсатқа жетудің негізгі жолы